Kalveskyting

Til info.
 
Vedtak styremøte MIHAS 27.10.2022
 
Etter forespørsel fra enkelte jaktvald om økt kvote på kalv så har styret besluttet å åpne opp for fri avskytning av kalv i 2022
Mange vald har ingen eller kun 1 kalv igjen på kvoten. (9 av 14 har 1 eller mindre igjen)
 
Begrunnelse og forutsetninger,
Dette med bakgrunn av at det er åpning for det fra Kommunen.
Styret ønsker ikke å “straffe“ vald som forvalter bra og tar ut mye kalv/ungdyr.
Styret ønsker samtidig å stimulere for å øke total fellingsprosent som så langt er lav.
Vi ber samtidig alle jaktfelt om å vise ansvarlighet.
Total uttak på 160 dyr skal ikke overskrides.
Felte kalver ut over ordinær kvote skal rapporteres på vanlig måte til styret og på Sett & Skutt

Status så langt er at det er felt 69 dyr av 160
Tabell blir lagt ut på hjemmesiden.

Jegermøte

Det blir jegermøte på Samfjord grendahus onsdag 31.aug klokka 20:00.

Det blir utdeling av avskytingslister, informasjon om hjortetelling og litt informasjon rundt driftsplanen sidan vi har ei ordning som er litt utenom det vanlige i år.

Vel møtt!

Hjortetelling 2021

Første telling:
Tennfjord – 19
Vadset – 18
Eidsvik – 3 + 4rådyr
Fagerli – 12
Slyngstad – 27
Totalt 78


Os – 9
Grøtt – 2
Nyland – 36
Botnen – 2
Vågen – 22
Fanna – Ikke mulig å utføre telling
Skår – 22
Totalt 93 


Remme – 6
Bjørlykke – 26
Helland – 12
Ringstad – 6
Håvik – 3
Totalt 53 

På alle tre rodene vart det tilsammen 317, som er ganske likt med det som har vore siste åra. Vegen var stengt til Fannedalen der vi normalt tell 5-10 dyr.

Ytre Haram: 429
Indre Haram: 340
Ellingsøy: 125

Andre Telling:
Tennfjord – 17 + 2 rådyr
Vadset – 35
Eidsvik – 8
Fagerli – 18
Slyngstad – 19
Totalt 92

Os – 10
Grøtt – 0
Nyland – 27
Botnen – 3
Vågen – 32
Borga – 7
Fanna – 18
Skåravik – 5
Skår – 22
Totalt 124

Remme – 8
Bjørlykke – 29
Helland – 23
Ringstad – 9
Håvik – 0
Totalt 69

Tilsamman på heile roda; 285
Ytre Haram: 502
Indre Haram: 340 på første telling, 391 på andre

Tredje telling:
Tennfjord – 4 + 3 rådyr
Vadset – 30
Eidsvik – 12
Fagerli – 22
Slyngstad – 10
Totalt 78

Os – 8
Grøtt – 5
Nyland – 15
Botnen – 1
Vågen – 17
Fanna – 1
Indrestrand – 4
Legå – 1
Skår – 19
Totalt 71

Remme – 6
Bjørlykke – 9
Helland – 5
Ringstad – 13
Håvik – 3
Totalt 36

Tilsamman på heile roda; 185