Nå på Facebook!

For å kunne sende push varsler om endringer på heimesida er det opprettet facebook gruppe.
Her kan det også deles bilder og historier.
Alle viktige dokument vil sjølvsagt fortsatt bli lagt på heimesida.

Søk opp: “Midtre Haram Storvald SA”, så vil styret kunne godkjenne din søknad om å bli med i gruppa.

Hjortetelling 2018

Totalt for heile kommunen vart det talt like over 1000dyr i første telling, 2.telling endte på 1277(!)

Os – Grøtt – Ertresvåg – Fanneløp – Skår:
1.telling: 96 (62 i 2017, 86 i 2016, 94 i 2015)
2.telling: 110 (56 i 2017, 110 i 2016, 103 i 2015)
Meir dyr enn normalt på Os og Skår.
Litt lavere enn normalen i Botnen, Ertresvåg og Fanneløp. I Ertresvågen stod dyra svært kompakt, lite spredning.

Tennfjord-Vadset-Slyngstad:
1.telling: 54 (45 i 2017, 64 i 2016, 59 i 2015)
2.telling: 76 (70 i 2017, 68 i 2016, 38 i 2015)
Tomt for dyr i Tennfjord, meir enn vanleg på Vadset, Eidsvik og Slyngstad.

Håvik-Remme-Helland:
1.telling: 53 (37 i 2017, 55 i 2016, 39 i 2015)
2.telling: 88 (56 i 2017, 74 i 2016, 47 i 2015)
Eit med orange nr.11 øyremerke, merka i 2002 i Samfjorden.
På den tida var ho truleg 2,5år gammal, så dette er ei kolle som har begynt å drage på åra.

Prøvetaking for skrantesjuke

Minner om møte om hjorteforvaltning ved dagleg leiar Johan Trygve Solheim på Ingebrigt Davik huset 05.04. kl.18.00.
I tillegg vil Mattilsynet holde eit innlegg om prøvetaking for skrantesjuke.

Til hausten skal det takast prøver av alle vaksne dyr som vert felt under jakta.

-Anders

Mistanke om tjuvjakt

Ber om at alle jegere og grunneigarar følger ekstra godt med sidan det er meldt om tre tilfeller av skudd i Ertresvågen uten at det er meldt inn felte dyr eller kontaktet ettersøk.

Første gang i midten av oktober(02:00), deretter rundt 15.nov og siste gang 3.desember(01:30).
Felles for alle er at det er på nattestid. To av tilfellene er skudd med lyddemper, eit av tilfellene er skudd uten lyddemper.

Det er grunn til å mistenke at det kan være tjuvjakt og politiet vil bli kontaktet i morgen.
Det er også meldt om tjuvjakt på Skodje i forrige uke.

 

-Anders