Hjortetelling 2018

Totalt for heile kommunen vart det talt like over 1000dyr i første telling, 2.telling endte på 1277(!)

Os – Grøtt – Ertresvåg – Fanneløp – Skår:
1.telling: 96 (62 i 2017, 86 i 2016, 94 i 2015)
2.telling: 110 (56 i 2017, 110 i 2016, 103 i 2015)
Meir dyr enn normalt på Os og Skår.
Litt lavere enn normalen i Botnen, Ertresvåg og Fanneløp. I Ertresvågen stod dyra svært kompakt, lite spredning.

Tennfjord-Vadset-Slyngstad:
1.telling: 54 (45 i 2017, 64 i 2016, 59 i 2015)
2.telling: 76 (70 i 2017, 68 i 2016, 38 i 2015)
Tomt for dyr i Tennfjord, meir enn vanleg på Vadset, Eidsvik og Slyngstad.

Håvik-Remme-Helland:
1.telling: 53 (37 i 2017, 55 i 2016, 39 i 2015)
2.telling: 88 (56 i 2017, 74 i 2016, 47 i 2015)
Eit med orange nr.11 øyremerke, merka i 2002 i Samfjorden.
På den tida var ho truleg 2,5år gammal, så dette er ei kolle som har begynt å drage på åra.

Prøvetaking for skrantesjuke

Minner om møte om hjorteforvaltning ved dagleg leiar Johan Trygve Solheim på Ingebrigt Davik huset 05.04. kl.18.00.
I tillegg vil Mattilsynet holde eit innlegg om prøvetaking for skrantesjuke.

Til hausten skal det takast prøver av alle vaksne dyr som vert felt under jakta.

-Anders

Mistanke om tjuvjakt

Ber om at alle jegere og grunneigarar følger ekstra godt med sidan det er meldt om tre tilfeller av skudd i Ertresvågen uten at det er meldt inn felte dyr eller kontaktet ettersøk.

Første gang i midten av oktober(02:00), deretter rundt 15.nov og siste gang 3.desember(01:30).
Felles for alle er at det er på nattestid. To av tilfellene er skudd med lyddemper, eit av tilfellene er skudd uten lyddemper.

Det er grunn til å mistenke at det kan være tjuvjakt og politiet vil bli kontaktet i morgen.
Det er også meldt om tjuvjakt på Skodje i forrige uke.

 

-Anders

OBS: Elgvarsel

Det meldast om at det er observert elg svært nært Midtre haram Storvald.
Ein elgokse er fanga på viltkamera i nabokommunen.

Vil gjere oppmerksom på at straffene frå myndighetene kan vere store dersom det blir skote feil.

 

-Anders