Avskyting 2021

Oppdatert 20.09 20:00

JAKTFELTDATOTYPEVEKTSKYTTER
Håvik01.09.2021
01.09.2021
03.09.2021
Hannkalv
EK
SB
15 kg
47 kg
40 kg
Geir Breivik
Geir Breivik
Geir Breivik
Skulstad05.09.2021
05.09.2021
Hannkalv
EK
13 kg
52 kg
John Johansen
John Johansen
Remme02.09.2021
07.09.2021
11.09.2021
18.09.2021
20.09.2021
20.09.2021
SB
SB
Hokalv
FK
Hokalv
Hokalv
55 kg
54 kg
27 kg
39 kg
34 kg
37 kg
Svein Martin Kvalvåg
Svein Dalen
Steinar Fylling
Svein Dalen
Svein Dalen
Svein Dalen
Bjørlykke01.09.2021
01.09.2021
02.09.2021
02.09.2021
02.09.2021
02.09.2021
04.09.2021
06.09.2021
06.09.2021
SB
SB
Hannkalv
EK
Hokalv
EK
EB
Hokalv
EB
47 kg
42 kg
18 kg
58 kg
22 kg
57 kg
86 kg
23 kg
100 kg
John Johansen
John Johansen
John Johansen
John Johansen
John Johansen
John Johansen
John Johansen
John Johansen
John Johansen
Ringstad
Helland03.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
08.09.2021
EK
Hokalv
EK
EK
55 kg
22 kg
48 kg
Geir Eggesbø
Trond Havnsund
Trond Havnsund
Geir Eggesbø
Skår01.09.2021
01.09.2021
01.09.2021
01.09.2021
02.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
03.09.2021
04.09.2021
06.09.2021
07.09.2021
SB
Hokalv
EK
EB
EB
Hokalv
EK
EK
Hannkalv
EK
EB
SB
51 kg
25 kg
61 kg
67 kg
64 kg
20 kg
52 kg
57 kg
24 kg
52 kg
63 kg
42 kg
Ivan Silden
Rene Gangestad
Rene Gangestad
Rene Gangestad
Nils Wuttudal
Rene Gangestad
Rene Gangestad
Nils Wuttudal
Rene Gangestad
Ivan Silden
Rene Gangestad
Rene Gangestad
Skårbrevik04.09.2021
06.09.2021
EK
FK
62 kg
39 kg
Rene Gangestad
Rene Gangestad
Indrestrand08.09.2021SB42 kgMagne Helland
Fanneløp04.09.2021
19.09.2021
FK
SB
45 kg
55 kg
Roger Frostad
Roger Frostad
Ertresvåg01.09.2021
03.09.2021
09.09.2021
10.09.2021
17.09.2021
18.09.2021
FK
FK
SB
EK
FK
SB
37 kg
39 kg
51 kg
54 kg
39 kg
49 kg
Arve Jakobsen
Svein Remen
Svein Remen
Svein Remen
Svein Remen
Arve Jakobsen
Eidsvik01.09.2021SB44 kgStian Eikrem
Fagerli13.09.2021Hannkalv28 kgSindre Standal
Slyngstad S.01.09.2021
02.09.2021
03.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
04.09.2021
10.09.2021
22.09.2021
SB
FK
SB
Hokalv
EK
SB
EK
EK
37 kg
34 kg
46 kg
22 kg
55 kg
43 kg
40 kg
Anders Leine
Lars Slyngstad
Anders Leine
Marius Leine
Marius Leine
Marius Leine
Anders Leine
Anders Leine
Slyngstad L.01.09.2021
11.09.2021
19.09.2021
20.09.2021
SB
Hannkalv
EK
Hannkalv
41 kg
6,6 kg
55 kg
22 kg
Fritz Wilhelmsen

Fritz Wilhelmsen
Fritz Wilhelmsen
Nedklasset kalv ført på storvaldet kvote er merket raudt.
Nedklasset fjorsdyr ført som kalv på kvote er merket blå