Jegermøte

Årets jegermøte blir tysdag 29.08 kl 20:00

Tidlegare år har mange blitt verande for litt sosialisering etter møtet, så i år prøver vi å åpne dørene 19:30 om nokon vil ta ein kaffe og litt twist før møtet.

Møtet blir i år holdt på Helland Grendahus (nyeskulen). Hellandsvegen 481 om du bruker GPS.

Mvh
Styret

Kalveskyting

Til info.
 
Vedtak styremøte MIHAS 27.10.2022
 
Etter forespørsel fra enkelte jaktvald om økt kvote på kalv så har styret besluttet å åpne opp for fri avskytning av kalv i 2022
Mange vald har ingen eller kun 1 kalv igjen på kvoten. (9 av 14 har 1 eller mindre igjen)
 
Begrunnelse og forutsetninger,
Dette med bakgrunn av at det er åpning for det fra Kommunen.
Styret ønsker ikke å “straffe“ vald som forvalter bra og tar ut mye kalv/ungdyr.
Styret ønsker samtidig å stimulere for å øke total fellingsprosent som så langt er lav.
Vi ber samtidig alle jaktfelt om å vise ansvarlighet.
Total uttak på 160 dyr skal ikke overskrides.
Felte kalver ut over ordinær kvote skal rapporteres på vanlig måte til styret og på Sett & Skutt

Status så langt er at det er felt 69 dyr av 160
Tabell blir lagt ut på hjemmesiden.