Kalveskyting

Til info.
 
Vedtak styremøte MIHAS 27.10.2022
 
Etter forespørsel fra enkelte jaktvald om økt kvote på kalv så har styret besluttet å åpne opp for fri avskytning av kalv i 2022
Mange vald har ingen eller kun 1 kalv igjen på kvoten. (9 av 14 har 1 eller mindre igjen)
 
Begrunnelse og forutsetninger,
Dette med bakgrunn av at det er åpning for det fra Kommunen.
Styret ønsker ikke å “straffe“ vald som forvalter bra og tar ut mye kalv/ungdyr.
Styret ønsker samtidig å stimulere for å øke total fellingsprosent som så langt er lav.
Vi ber samtidig alle jaktfelt om å vise ansvarlighet.
Total uttak på 160 dyr skal ikke overskrides.
Felte kalver ut over ordinær kvote skal rapporteres på vanlig måte til styret og på Sett & Skutt

Status så langt er at det er felt 69 dyr av 160
Tabell blir lagt ut på hjemmesiden.